wtorek, 12 lipca 2011

Tłumaczenie transliteracji - Das Dominium Blümsdorf

Poniżej tłumaczenie transliteracji - Das Dominium Blümsdorf.
Kwiatoniów (Blümsdorf), zwane również Blümlinsdorf, czy też Blindsdorf, leży w zachodniej depresji lasu miejskiego, w pobliżu granicy austriackiej. Wielkość obiektu dawniej wynosiła 193ha, 88a, 47mkw. W 1876 roku przekazano na budowę połączenia Głubczyce-Racławice 1ha, 58a, 81mkw więc obszar obecnie wynosi 192ha 29a 66 mkw.
W 1438 roku książę Opawy Wenzelaus przekazał majątek Hansowi Czert von Moschen za wierną służbę. Hans Czert pozostawał zobowiązany, na wypadek wojny wspierać księcia z pomocą strzelców i jazdy konnej (akt wydany w Grätz). W 1486 roku posiadłość stała się własnością Katarzyny Oczasek. W 1557 roku miasto Głubczyce kupiło obiekt za 600 Flor od spadkobierców Simona Thielo.
Według sprawozdania z kontroli z 1801 roku, miasto miało majątek we własnej administracji. Zwierząt na stanie: 8 koni, 34 krów, 2 woły, 7 świń hodowlanych, 1 dzika, 36 kurcząt i 550 owiec. Zarządca mógł korzystać z bydła, świń i kurczaków. Płacił rocznie dzierżawę do miasta: od krowy 4 Tlr. 20 Sgr. od swiń hodowlanych 2 Tlr. 12 Sgr., a od kurcząt na 6 Sgr. 2 krowy były rocznie dostarczane. Zarządca za opłatą 16 Tlr.  mógł 2 dodatkowe dokupić. "Jeśli umiera w ciągu roku do 3 sztuk, musi zastąpić z środków własnych". Mięso zaszlachtowanych zwierząt musiał zarządca przekazać sługom i robotnikom. Cztery krowy były wolne dzierżawy. W zamian musiał zarządca wcześniej sługom masło, mleko i ser przekazać za darmo. Jego zona otrzymywała 6 Tlr. płacy.
Pasterz musiał zapłacić za stada owiec. Jego roczna pensja wynosiła 12 Tlr. 6 Sgr. Otrzymywał również darmowe jedzenie dla dwóch krów i cztery misy/korce zboża, dwie misy/korce jęczmienia,  1 misę/korzec pszenicy i jeden grochu. Dwaj służący mieli dostać każdy 8 Tlr. trzech młodych koniuszych po 5 Tlr. 10 Sgr., dwie służące po 4 Tlr. 24 Sgr. pasterz 5 Tlr. 14 Sgr. Zapłaty w naturze otrzymywał każdy pracownik jak pasterz. Diety dla sług w tym czasie z mięsa za 2 Sgr. 4 1/2 Pf i bez mięsa mięsa za jednego 1 Sgr. 8 2/3 Pf.
Do odrabiania pańszczyzny w majątku Kwiatoniów zobowiązani byli mieszkańcy wsi Królowe i Tarnkowa jak również trzech chałupników z Kwiatoniowa. Dwa posady chałupników powstały dopiero w 1795 roku. Chałupnikom było przekazywane 6 mórg pola dla własnej uprawy, w zamian za piątą część snopa (?).  W środę i w sobotę zezwalano zbierać suche drewno na opał w lasie miejskim. Przejście na rentę 3 chałupników z Kwiatoniowa nastąpiło w 1856 roku w wieku 56 1/12 lat (?). Miasto otrzymało 55 Tlr. emerytury (?).
Od 1859 roku, majtek Kwiatoniów był dzierżawiony. Cukrownia Hotzenolotzer płaciła w latach 1871-1902 roczny czynsz w wysokości 14000M. Obecny dzierżawca Hermstein płaci 12252M. W latach 1902-1907, wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze zostały odremontowane za kwotę 137000M.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz